درس‌های موجود

تکنیک های نوین در توسعه کیفیت آرد و فراورده های آردی(خرداد 1403)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت

کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی(اردیبهشت 1403)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت

آزمایشات تعیین کیفیت در زعفران و ادویه جات(دی 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت

غنی سازی آرد و فراورده های آردی با آهن و اسیدفولیک(دی 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت

GMP(آذر 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت

کنترل نقاط بحرانی و اقدامات اصلاحی در صنایع لبنی(تیر 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از سازمان غذا و دارو