درس‌های موجود

نمونه برداری و بازرسی از محصولات واحدهای تولیدی(دی1400)


دارای 8 امتیاز آموزشی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران

کنترل کیفیت عمومی(دی1400)


دارای 8 امتیاز آموزشی استاندارد

مدیریت بحران-آفلاین(آذر1400)


دارای 8 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران